Μειοδοτικός Διαγωνισμός ? «Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ? Αρχιμάγειρας (Chef)» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ Σερρών (Μεραρχίας 153, 62125 Σέρρες) συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο, μέχρι και την Δευτέρα 04-11-2019- και ώρα 17:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...