Ανακοινοποίηση : Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2019Β

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων 2019Β. Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές να βρίσκονται στον χώρο εξέτασης σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα τουλάχιστον 10? πριν την έναρξη της εξέτασης.

Αλλαγές υπάρχουν μόνο στην ειδικότητα  “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”

και στα μαθήματα :

1.  Τεχνολογία Κατασκευών – Εργαστήριο”,

2. “Στοιχεία Μηχανών”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...