🟢 Ανακοίνωση για τη λήξη λειτουργίας του μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ, ορίζεται η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων. Κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, οι χρήστες δε θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο τους.
Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα εκδοθεί νέα σχετική ανακοίνωση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...