Μειοδοτικός Διαγωνισμός-Υλικά εκπαίδευσης (Είδη Ιχθυοπωλείου) 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) και των δύο(2) τμημάτων(Α? & Γ? εξαμήνου και για το σύνολο των εργαστηριακών ωρών κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2018 (2018Β), το ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια υλικών μαγειρικής(Είδη Iχθυοπωλείου).

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...