Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και πληροφόρησης των νέων Ευρωπαίων πολιτών. Προωθείται στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης.
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: αυστηρά μόνο για νέους!
Πρόκειται για μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε νέους από 13-30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες 34 χώρες στο εξωτερικό.
Χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 6 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 100.000 προσφορές. Στην Ελλάδα, τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα 15.000 και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς τους 300. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται τόσο από την ελληνική ιστοσελίδα
www.europeanyouthcard.gr όσο και από την ευρωπαϊκή www.europeanyouthcard.org
Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν ΔΩΡΕΑΝ στο δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων παρέχοντας έκπτωση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Με τον τρόπο αυτό δίνουν ένα ουσιαστικό κίνητρο στο νεανικό κοινό να επιλέξει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν, τονώνοντας την
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...