Βαθμοί Προόδου & Ατομικής/Ομαδικής Εργασίας 2022Β

Ανακοινώνονται οι βαθμοί προόδου και ατομικής/ομαδικής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 (2022Β)

Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορφώνεται

κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.),

κατά τριάντα τοις εκατό (30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και

κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Τ.Β. = 0,1*Βαθμός_Εργασίας + 0,3*Βαθμός_Προόδου + 0,6*Β.Τ.Ε

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...