ΣΑΕΚ

Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης...

Μετονομασία του ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ Σερρών

Μετονομασία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσιο Ι.Ε.Κ.) Σερρών σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.) Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/19.01.2024.