προγραμματισμός ειδικοτήτων

Προγραμματισμός ειδικοτήτων ΣΑΕΚ Σερρών φθινοπωρινού εξαμήνου 2024(2024 Β’)

Οι σπουδές στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ.(πρώην ΙΕΚ) είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη(4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης(960 ώρες) ή δυνατότητα απαλλαγής εφόσον υπάρχουν ένσημα σε κωδικό ΚΑΔ,...