Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2024

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου 2024 για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Κ5/57206 (ΦΕΚ 3062/τ.Β’/29.05.2024), οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικότητα στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που...