Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ

📣 Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ/ΣΕΚ – Ανακοίνωση

Ενημερώνονται τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΣΕΚ ότι ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων των μελών ολοκληρώθηκε. Από την Τετάρτη 23/08/2023 και ώρα 8.00 έως την Παρασκευή 25/08/2023...