ΙΕΚ

Μετονομασία του ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ Σερρών

Μετονομασία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσιο Ι.Ε.Κ.) Σερρών σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.) Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/19.01.2024.

🚌 Σπουδαστές ΙΕΚ και δελτίο ειδικού εισιτηρίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και  των καταρτιζόμενων των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου. Δικαιούχοι του δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι,...