Αποτελέσματα Φοίτησης 2023Α

Αποτελέσματα Φοίτησης 2023Α

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα φοίτησης ανά ειδικότητα και ανά μάθημα. Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επεξήγηση Συμβόλων Ε : Επαρκής Φοίτηση – Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Α : Ανεπαρκής Φοίτησης – Δεν δικαιούται...