Αποτελέσματα Επανεξέτασης 2024Α

Αποτελέσματα επανεξέτασης – Εξεταστική περίοδος 2024Α

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επανεξέτασης  των ΄καταρτιζόμενων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της εξεταστικής περιόδου 2024Α. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.