Αιτήσεις για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

✏️ Αιτήσεις για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9...