Λήξη Πρακτικής

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης – Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Πράξης

Σας γνωστοποιούμε την τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής της πράξης “Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με MIS 5131399. H αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορά στην παράταση της οριστικής ολοκλήρωσης της πρακτικής...

Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση

Ενημερώνουμε όλους τους καταρτιζόμενους ότι, όταν ολοκληρώνουν ή όταν διακόπτουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στο Δ.ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας άμεσα:  το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο...

Παράταση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης για παλιούς σπουδαστές έως το τέλος του 2024

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο  ν.4957/2022 (Α΄141). Το άρθρο 363 τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ....