Ανεργία & Επαγγελματική Κατάρτιση

Κατάρτιση και χρόνος ανεργίας

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Σερρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) πως θα πρέπει να ενημερώσουν το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκουν αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής και υπεύθυνη...

Διατήρηση δελτίου ανεργίας ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Σερρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) πως θα πρέπει να ενημερώσουν το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκουν αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής και υπεύθυνη...

Ενημέρωση σπουδαστών ΙΕΚ για τη διατήρηση δελτίου ανεργίας

Σπουδαστές ,κατόχοι δελτίου ανεργίας και επιδοτούμενοι που προτίθενται να εγγράφουν και να φοιτήσουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΙΕΚ, σύμφωνα με το αρθρο 34 του ν.4554/16, Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν...

Ανεργία & Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 34 του νόμου 4554/2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του...