Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ειδικότητας «Διασώστης ? Πλήρωμα Ασθενοφόρου» του ΔΙΕΚ Σερρών. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των...

Μειοδοτικός διαγωνισμός – Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4, toner

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και toner, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει...

Μειοδοτικός διαγωνισμός ? Υλικά εκπαίδευσης για την ειδικότητα “Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων”

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου» σύμφωνα...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός ? «Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ? Αρχιμάγειρας (Chef)» σύμφωνα με τους όρους και τις...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός ? «Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός – «Υλικά εκπαίδευσης ? Βοηθός Βρεφονηπιοκομίας 2019Β»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης (Βιβλία) για την ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει...

Μειοδοτικός διαγωνισμός – Υλικά εκπαίδευσης για την ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα...

Μειοδοτικός διαγωνισμός (Βιβλία Πρακτικής, Απουσιολόγια, Κόλλες Εξετάσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης (Βιβλία Πρακτικής Άσκησης, Απουσιολόγια, Κόλλες Γραπτών Εξετάσεων), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που...

Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Γραφική Ύλη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και ξηρογραφικού χαρτιού Α4, Α3, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η...