📌 Μετεγγραφές σπουδαστών Ι.Ε.Κ.

👉Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, ή αλλαγή ειδικότητας, δύναται να την πραγματοποιήσουν με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως και την 10η Ιουλίου.

👉 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Ο καταρτιζόμενος παραλαμβάνει από το Ι.Ε.Κ. αφετηρίας :

  • Αντίγραφο Ατομικού Φακέλου
  • Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου

και τα καταθέτει στον Ι.Ε.Κ. προορισμού.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...