Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ-Αιτήσεις 20/6/2024 έως 05/07/2024

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ-Αιτήσεις 20/6/2024 έως 05/07/2024.