ΦΕΚ για τη λειτουργία των ΙΕΚ κατά την έναρξη του εξαμήνου 2020Β

Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...