Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτή εξαμήνου 2024Α

Στον σύνδεσμο https://ieklab.sch.gr/dilosi θα βρείτε τη νέα Υ.Δ. Ατομικών στοιχείων καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Επισημαίνεται ότι  Υ.Δ. θα γίνεται δεκτή μόνο ψηφιακά υπογεγραμμένη (να έχει εκδοθεί μέσω του gov.grή να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Παρακαλούμε να προσκομίσετε την Υ.Δ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15.03.2024 στο τμήμα κατάρτισης (κα. Τενεκετζή Σοφία)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...