Τρόπος διεξαγωγής προόδου 2020Β

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ Σερρών, ότι η πρόοδος του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, θα διενεργηθεί αποκλειστικά με εκπόνηση γραπτής εργασίας, στο προγραμματισμένο διάστημα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή από 30/11/2020 έως 11/12/2020.

Τα θέματα των εξετάσεων θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα, στην περιοχή του κάθε μαθήματος και  θα είναι  ορατά στους καταρτιζόμενους την ημερομηνία της εξέτασης.

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών για την αποστολή των γραπτών εργασιών προς τον/τους εκπαιδευτή/εκπαιδευτές του μαθήματος.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...