Τελικές εξετάσεις Δ.Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται τα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β και άρχεται η περίοδος των τελικών εξετάσεων.
Για τις ειδικότητες στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του εξαμήνου 2020Β, οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν
μόνο με την εκπόνηση γραπτών  εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.
Η αξιολόγηση, η βαθμολόγηση των εργασιών καθώς και τυχόν επανεξετάσεις (οι οποίες και θα διεξαχθούν με τον ίδιο τρόπο) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του εξαμήνου 2020Β, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.
Ειδικότερα για τις ειδικότητες στις οποίες τα εργαστηριακά μαθήματα η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν επέτρεψε την ολοκλήρωσή τους (δεν έχουν διδαχθεί καθόλου ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα εκδοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους, όταν υπάρξουν αποφάσεις για την έναρξη της διά ζώσης λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...