Συμβάσεις Εκπαιδευτών Εαρινού Εξαμήνου 2020Α

Εν όψει της υπογραφής των συμβάσεων για το εαρινό εξάμηνο 2020Α, οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Σερρών θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις ατομικών στοιχείων με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Αναλυτικότερα :

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για Δημοσίους Υπαλλήλους.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών(ΤΠΥ). Επιπλέον θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ και στη δραστηριότητά τους να συμπεριλάβουν τον κωδικό 85411400.

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης και Ιδιώτες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρεται ότι είναι πλήρους απασχόλησης.

Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν  Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου από την υπηρεσία που εργάζονται.

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προσκομίσουν (όσοι εργάζονται 1η φορά στο ΔΙΕΚ Σερρών) :

  • 1η σελίδα βιβλιαρίου-λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αναγραφή του ΙΒΑΝ στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι,
  • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) .

Για τον τρόπο κατάθεσης-αποστολής των δικαιολογητικών θα ενημερωθείτε με e-mail.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...