Πρότυπα και Συναντήσεις – Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Με αφορμή την 3η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET Week) το Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών συμμετείχε σε δραστηριότητες με θέματα "Πρότυπα και Συναντήσεις" και "Εργαστήρια και Επιδείξεις Δεξιοτήτων".

Σκοπός της συμμετοχής κρίθηκε η εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων των καταρτιζομένων. Ειδικότερα κατά το εργαστηριακό μάθημα "Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών" στην ειδικότητα "Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων" του Γ' εξαμήνου, το οποίο διενεργήθηκε με την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτών του μαθήματος, Μικέ Κωνσταντίνας και Ρίζου Αναστασίας, έγιναν επιδείξεις δεξιοτήτων για τη χρήση πυροσβεστήρων και την κατάσβεση φωτιάς - από στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών - ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις που θα τους χρησιμεύσουν στην μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αρχαιοφύλακα κ. Γρηγοριάδη Π. του Ζινζιρλί Τζαμιού-Μουσείου Σερρών, ο οποίος ως "πρότυπο" μοιράστηκε την επαγγελματική του εμπειρία και σταδιοδρομία στον τομέα του Πολιτισμού, υποδεικνύοντας πρακτικές οδηγίες για την ασφάλεια του χώρου του Μουσείου, των επισκεπτών και των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτό, σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών.

Η παρουσία των δύο ειδικών και η συμμετοχή στις δραστηριότητες, στα πλαίσια λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών, ήταν καίρια και συνέβαλε στην ενημέρωση, τη μάθηση, την κατανόηση, την επίδειξη, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων σε πρακτικά ζητήματα, που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης τους και την επαγγελματική τους ένταξη μελλοντικά.

Τέλος, οι καταρτιζόμενοι κατανόησαν τους λόγους που απολαμβάνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την απόκτηση τίτλου σπουδών των Ι.Ε.Κ. και τη χρησιμότητά τους ως πτυχιούχοι του τμήματος "Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων" στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σερρών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...