Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ 2019 του ΔΙΕΚ Σερρών

Το ΔΙΕΚ Σερρών συμμετείχε με 24 καταρτιζόμενους και 4 άτομα από το προσωπικό, σε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στην Κύπρο με τίτλο : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων Δημοσιογράφων και Βοηθών Φαρμακοποιών ( Enhancing competitiveness new Journalists and Pharmacist Assistants)

Προσωπικό

Στόχος της εμπειρίας κινητικότητας

Επιμόρφωση και ενεργοποίηση του προσωπικού για αναζήτηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων καθώς και δικτύωση με άλλους φορείς. Να προάγει την ευρωπαϊκή συνείδηση και την προσαρμογή  σε ξένο περιβάλλον.

Εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε η εμπειρία κινητικότητας

Η εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού. Η μαθητεία από την πλευρά των επιχειρήσεων. Συγγραφή προτάσεων και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επαγγελματική Συμβουλευτική σε μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

 

Δημοσιογραφίας Συντακτών & Ρεπόρτερ

Στόχος της εμπειρίας κινητικότητας

Η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων εφοδίων στους σπουδαστές μας που θα τους εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Την παροχή εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, τη σύνδεση της θεωρητικής τους γνώσης με την πρακτική άσκηση. Να προάγει την ευρωπαϊκή συνείδηση και την προσαρμογή  σε ξένο περιβάλλον.

Εκπαίδευση ή κατάρτιση κατα την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε η εμπειρία κινητικότητας

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδας. Σεμινάριο Δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Σχεδιασμός και υλοποίηση της παραγωγής σύντομου ντοκιμαντέρ.

 

Βοηθός Φαρμακείου

Στόχος της εμπειρίας κινητικότητας

Η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων εφοδίων στους σπουδαστές μας που θα τους εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Την παροχή εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, τη σύνδεση της θεωρητικής τους γνώσης με την πρακτική άσκηση. Να προάγει την ευρωπαϊκή συνείδηση και την προσαρμογή  σε ξένο περιβάλλον.

Εκπαίδευση ή κατάρτιση κατα την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε η εμπειρία κινητικότητας

Πρακτική και θεωρητική on the job κατάρτιση που περιλάμβανε θέματα όπως : Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων, εξυπηρέτηση πελατών, τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια, διαχείριση αποθήκης, έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών, συναντήσεις με εταιρείες για εισαγωγή νέων προϊόντων, νεανική επιχειρηματικότητα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...