Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ειδικότητας «Διασώστης ? Πλήρωμα Ασθενοφόρου» του ΔΙΕΚ Σερρών. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Κωδικός CPV : 39162000-5

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...