ΠΝΠ – Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 14/04/2020 (ΦΕΚ Α? 84/13.04.2020).

Η εν λόγω ΠΝΠ στο άρθρο 37 αναφέρεται στις αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΔΕ και ΔΙΕΚ για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για  λόγους δημόσιας υγείας ως εξής:

παράγραφος 1 και 3δ για ωρομισθίους ΔΙΕΚ

παράγραφος 1, 2 και 3δ για ωρομίσθιους ΣΔΕ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...