Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)

Με την υπ? αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ήτοι Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης
  • Αναστολή διενέργειας κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των εκπαιδευτικών δομών.

Στην αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων. Διευκρινίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δύνανται να πραγματοποιούνται με προσομοίωση εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία. Επίσης, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση/κατάρτιση, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το εργαστηριακό μάθημα (π.χ. επίδειξη, προβολή δεδομένων κ.ά.).

Τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και ο εκπαιδευτής καταγράφει τη συμμετοχή/παρουσία των καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στη διαδικασία τηλε-εκπαίδευσης. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής πιστοποιεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτών στη διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης.

Η λειτουργία των τμημάτων μάθησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση», που υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...