Παράταση αναστολής δια ζώσης εκπαίδευσης έως 7 Δεκεμβρίου 2020

Την παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης των ΙΕΚ από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, προβλέπει ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 (ΦΕΚ 5255/τ. Β/28.11.2020).

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και από αυτή τη διαδικασία θα χαρακτηριστεί η φοίτηση ως επαρκής ή ανεπαρκής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...