Παράταση αναστολής δια ζώσης εκπαίδευσης έως 6 Ιανουαρίου 2021

Την παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης των ΙΕΚ από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει η  Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189 (ΦΕΚ 5486/τ. Β/12.12.2020).

Η συμμετοχή των καταρτιζόμενων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και από αυτή τη διαδικασία θα χαρακτηριστεί η φοίτηση ως επαρκής ή ανεπαρκής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...