Παράταση αναστολής δια ζώσης εκπαίδευσης έως 13 Δεκεμβρίου 2020

Την παράταση αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης των ΙΕΚ από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, προβλέπει η  Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 (ΦΕΚ 5350/τ. Β/05.12.2020).

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και από αυτή τη διαδικασία θα χαρακτηριστεί η φοίτηση ως επαρκής ή ανεπαρκής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...