Νέο προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης – Τμήματα

Έναρξη μαθημάτων : 18 Μάϊου 2020,  Λήξη μαθημάτων : 30 Ιουνίου 2020, Διάρκεια διδακτικής ώρας 35′

Αριθμός καταρτιζόμενων ανά αίθουσα μέχρι 15 με 1,5 μέτρο απόσταση. Ειδικότητες – Τμήματα που εμφανίζονται με την ένδειξη : Τμήμα 1 και 2 θα κάνουν μάθημα εναλλάξ.

Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΙΕΚ Σερρών, από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις.

Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους.

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή για τον περιορισμό της επαφής των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας
και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.

Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ Σερρών http://elearning-iekserron.ddns.net:90, θα γίνεται ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές για όσους καταρτιζόμενους δεν θα προσέρχονται στο ΙΕΚ.

Δεν θα διεξαχθούν ΠΡΟΟΔΟΙ και ΤΕΛΙΚΕΣ εξετάσεις. Οι εξετάσεις προόδου και οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με γραπτή εργασία. Για την πρόοδο οι εργασίες θα παραδοθούν μέχρι τις 30 Μάϊου 2020 και για τις τελικές εξετάσεις οι εργασίες θα παραδοθούν στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020. Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για την πρόοδο μέχρι 4 Ιουνίου 2020 και για την τελική εξέταση μέχρι 28 Ιουνίου 2020.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...