Νέος κανονισμός λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο κανονισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιγράφεται με την Αριθμ. Κ5/160259 (ΦΕΚ 5837 τ.Β /15-12-2021).

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ έχει ισχύ από το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (2022Α) και συγκεκριμένα από 16.02.2022.

Παρατήρηση για την πρακτική άσκηση :  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7, “Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...