Μετεγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή σε εξάμηνο κατάρτισης, ενεργοποιείται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης.

Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (16-2-2023).

Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από το ΙΕΚ υποδοχής του καταρτιζόμενου/νης (εκεί όπου επιθυμεί να φοιτήσει) και θεωρούνται πλήρεις ΜΟΝΟ εφόσον ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τον υποψήφιο προς μετεγγραφή.

Το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει την αίτηση και το ΙΕΚ υποδοχής ολοκληρώνει την εγκεκριμένη μετεγγραφή με την μεταφορά του/της καταρτιζόμενου/ης στο μητρώο του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...