Μειοδοτικός Διαγωνισμός-Υλικά εκπαίδευσης Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ? ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF) και των δύο(2) τμημάτων(Α? & Γ? εξαμήνου και για το σύνολο των εργαστηριακών ωρών κατάρτισης που ανέρχονται σε 225 ώρες) του χειμερινού εξαμήνου 2018 (2018Β), το ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορ.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...