Μειοδοτικός Διαγωνισμός- Υλικά εκπαίδευσης ? Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος 2018Β

Για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ (Α?) του χειμερινού εξαμήνου 2018 (2018Β), το ΔΙΕΚ Σερρών προβαίνει στην προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια υλικών τυροκομίας.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...