Μειοδοτικός Διαγωνισμός-(Γραφική Ύλη, toner)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3, toner, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων.

Συγκεκριμένα :

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τύπος(τμχ. Lit Kg κτλ) Κωδικός Δαπάνης Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ
1 Λευκό φωτοαντιγραφικό

Χαρτί  Α4, 80gr/m2

40 Δεσμίδες των 500 φύλλων 64.07      
2 Λευκό φωτοαντιγραφικό

Χαρτί  Α3, 80gr/m2

5 Δεσμίδες των 500 φύλλων 64.07      
3 Toner Black Original για Fax Lexmark X364dn 1 Τεμάχιο 64.07      
4 Toner Black TN321K, για φωτοτυπικό KONICA MINOLTA c364e 1 Τεμάχιο 64.07      

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η έκδοση τιμολογίου με πίστωση. Η εξόφληση γίνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...