Κατάρτιση και χρόνος ανεργίας

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Σερρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) πως θα πρέπει να ενημερώσουν το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκουν αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο) την οποία θα εκδόσουν μέσω του gov.gr  είτε χειρόγραφα με επικύρωση, ώστε να γίνει ο έλεγχος των προϋποθέσεων για τη διατήρηση του δελτίου ανεργίας.

Mετά τη δημοσίευση του νόμου 4430/2016 (άρθρα 56 και 57) ισχύουν τα εξής :

1.Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα,

β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του και

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δ.ΥΠ.Α. ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
6ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62100
ΤΗΛ 23210-51709, 23210-51803, 23210-51713, 23210-98200, 23210-51740
FAX 2321098209
email: kpaseres@dypa.gov.gr
URL: https://www.dypa.gov.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...