Κατάθεση ατομικών στοιχείων και δικαιολογητικών εκπαιδευτών για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β

Εν όψει της υπογραφής των συμβάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β, οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Σερρών θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις ατομικών στοιχείων με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019.

Αναλυτικότερα :

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για Δημοσίους Υπαλλήλους.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών(ΤΠΥ). Επιπλέον θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ και στη δραστηριότητά τους να συμπεριλάβουν τον κωδικό 85411400.

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης και Ιδιώτες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρεται ότι είναι πλήρους απασχόλησης.

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προσκομίσουν (όσοι εργάζονται 1η φορά στο ΔΙΕΚ Σερρών) :

  • 1η σελίδα βιβλιαρίου-λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αναγραφή του ΙΒΑΝ στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι,
  • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) .

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...