Θέση πρακτικής για την ειδικότητα “Βοηθός Φαρμακείου”

Θέση πρακτικής για την ειδικότητα “Βοηθός Φαρμακείου”
στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
1ο χλμ. Νέου Περιφερειακού Σερρών
τηλ. 2321020141

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...