Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Α.Α.Δ.Ε.

Επισυνάπτεται ΦΕΚ με τις θέσεις πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΙΕΚ στην ΑΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι των σχετικών ειδικοτήτων.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8AAq6YYgHlq4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfaULaDBLPW_gdNad5Q4u89rdCdNpWkmpaxdt2kjf3xx

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...