Επαναλειτουργία ΔΙΕΚ Σερρών μετά τις 18-05-2020

Επαναλειτουργία ΔΙΕΚ Σερρών

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1838/τ. Β’/13-05-2020 καθώς  και την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ για την επαναλειτουργία των ΔΙΕΚ  καθώς και οδηγίες του ΕΟΔΥ για την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων .

Πρακτική άσκηση

Επανέναρξη από Δε 18-05-2020 και εφόσον ο φορέας απασχόλησης δεν έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID19.

Εκπαιδευτές 

Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους.

 

Απαλλαγή από τη δια ζώσης διδασκαλία

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ανήκουν :

α) στα άτομα με αυξημένο κίνδυνο για νόσηση από COVID-19 ή

β) έρχονται σε στενή επαφή στο οικογενειακό τους περιβάλλον με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή έχουν νοσήσει 

να μας αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15-5-2020 και ώρα 14:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά στο e-mail  : iekserron@gmail.com, Yπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599) συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και το τμήμα φοίτησης, που θα αναφέρει έναν από τους παραπάνω λόγους,  προκειμένου  να απαλλαχθούν από τη Δια Ζώσης Διδασκαλία, να οργανωθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία και να προσδιορισθούν οι ανάγκες χωρισμού των τμημάτων. (συμβουλευτείτε τα συνημμένα για την κατάλληλη δήλωση.)

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...