Επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, στην περίπτωση που κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους του Ι.Ε.Κ., ηλικίας έως 29 ετών, ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και τις πιθανές προοπτικές απασχόλησης σε αυτόν.

Συνημμένα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...