Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας στο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  • να πληρώσετε τα αντίστοιχα παράβολα μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΕΟΠΠΕΠ

Αφού υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση, θα πρέπει να στείλετε στον ΕΟΠΠΕΠ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ταχυδρομικά
  • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση protocol@eoppep.gr

Είσοδος στην υπηρεσία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...