Ενημέρωση σπουδαστών ΙΕΚ για τη διατήρηση δελτίου ανεργίας

Σπουδαστές ,κατόχοι δελτίου ανεργίας και επιδοτούμενοι που προτίθενται να εγγράφουν και να φοιτήσουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΙΕΚ, σύμφωνα με το αρθρο 34 του ν.4554/16,
Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ) ηλεκτρονικά στο e-mail (kpaseres@oaed.gr ) μαζί με τη βεβαίωση εγγραφής τους και την υπεύθυνη δήλωση, (επισυνάπτουμε Υ.Δ. και μέρος εγκυκλίου με τις προϋποθέσεις)
Στο θέμα αποστολής του e-mail να αναφέρονται τα εξής: ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ .
 
Η οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση επιφέρει κυρώσεις και διαγραφή του δελτίου .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...