Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση

Ενημερώνουμε όλους τους καταρτιζόμενους ότι, όταν ολοκληρώνουν ή όταν διακόπτουν την πρακτική τους, οφείλουν να προσκομίζουν στο Δ.ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας άμεσα:

  1.  το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη,
  2.  το έντυπο της λήξης,
  3.  το έντυπο λήξης ΕΡΓΑΝΗ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...