Έκδοση Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) για τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση. Μπορείτε να τις παραλάβετε από την γραμματεία του ΙΕΚ, προσκομίζοντας δύο φωτογραφίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...