Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ) MIS 5069416

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζόμενων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Επωφελούνται 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης ή δεν έχουν ολοκληρώσει το εξάμηνο της πρακτικής και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν 2.000 καταρτιζόμενοι για τους οποίους προβλέπεται:
– Η συμμετοχή σε θεωρητική εκπαίδευση 25 ωρών, σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση).
– Η τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (ως 6 μήνες).

Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα δίνονται αναλυτικά πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην επίσημη πλατφόρμα της Πράξης. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος στο σύνδεσμο: https://www.e-iekpraktiki.gr/

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...