Οργανόγραμμα

Το Δ.ΣΑΕΚ Σερρών είναι οργανωμένο σε πυραμίδα με διευθυντή κ. Βασίλειο Μιχαηλίδη και υποδιευθυντές τους κκ Γεωργιάδη Κωνσταντίνο και Ακριτίδη Χαράλαμπο που έχουν εξειδικευμένες αρμοδιότητες στα Τμήματα Διοικητικών Θεμάτων και Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Ακόμη το Δ.ΣΑΕΚ Σερρών είναι οργανωμένο σε τμήματα με το αντίστοιχο διοικητικό προσωπικό ως εξής :

Τμήμα Γραμματείας

Δάμδαλη Ασιμίνα

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Τενεκετζή Σοφία

Ηλιόπουλος Σταύρος

Τμήμα Πρακτικής, Μαθητείας & Διασύνδεσης

Δημητριάδου Φωτεινή

Τμήμα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Ηλιόπουλος Σταύρος

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Κασαπίδου Αικατερίνη (ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων)

Κουτσουρίδης Κωνσταντίνος (ειδικότητα Οδοντιάτρων)